Det store eventyret om virkeligheten

Vår vanlige virkelighetsoppfatning –
i hvilken grad er den til nytte og til bry for forståelse av kvantevirkelighet?

Kvantefysikken kalles vitenskapens ypperste sammenfatning av naturen. Den nye fysikken ryster vårt gamle verdensbilde og snur opp ned på våre tilvante forestillinger om årsak og virkning, tid og rom, tilfeldighet og sikkerhet.

Psykologen Jack Falao tar oss med på en vandring gjennom kvantenes rike.
Kom til Leonardos øre
Kjernehuset, Gvarv
Onsdag, 21. april, kl 19

SitatetAut viam inveniam aut faciam.