Kittilsentunet på Evju

På Lørdag 28. april var det åpning av Kittilsentunet på Evju. Det har seg nemlig slik at den folkekjære eventyrtegneren Theodor Severin Kittilsen (1857-1914) sin slekt, ihvertfall farsslekta, er fra Sauherad. I forbindelse med 150 års jubileet for Kittilsens fødsel satte ei prosjektgruppe seg fore å flytte og restaurere den lille plassen med hus og bur.
Og skikkelig festivitas blei det, med høytidelig snorklipping av Kittilsens barnebarn Helge Theodor Kittilsen, som hadde tatt turen fra Kanada for å være med på begivenheten. Det blei også servert smakebiter av Kittilen-spelet der Sagavoll Folkehøyskole er sentrale. Kittilsen sjøl, med skisseblokka under armen, tok seg også en tur - vel å merke i skuespiller Hans Jacob Sand sin skikkelse. Trollet (fra Heddalskogen?) har bildekunstner Runaug Venås i samarbeid med 8. klassinger fra Sauherad skole, stått for.
Mange av 1800-tallets billedkunstnere og ettertidas nasjonale storheter, deriblant Th. Kittilsen, samla seg på Skrivargarden i Sauherad. Dermed er det god grunn til å si at Sauherad ikke bare er ei eplebygd, men har en rik tradisjon for kunst og kultur.

Verdens bokdag 23. april

Verdens Bokdag feires i over 100 land fra nord til sør. Bokdagen er en markering av bokens rolle i samfunnet, boken som utrykksform, for språklig og kulturelt mangfold, for utdannelse og for kommunikasjon. Bøker kan vise vei bak fasader. Boken kan opplyse, provosere, inspirere og gi ny erkjennelse ved å rive fasader som fordommmer og uvitenhet.

Helge Rykkja fekk målprisen 2007


Telemark mållag har gitt lyrikaren Helge Rykkja (gjesta Leonardos øre november 2006) målprisen for 2007. I grunngjevinga for tildelinga vert det streka under den rolla Rykkja spelar som nynorskbrukar i ein bokmålkommune, Kragerø.

Rykkja har gitt ut ei rad diktsamlingar, seinast samlinga bjørka til Dahl (2006). Kven Dahl er, kan du lese meir om på forfattaren si heimeside, http://www.helgerykkja.com/startsiden.php?side=B%F8ker

Les meir om målprisen her: http://www.varden.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070416/NYHET/104160133/1003/_


Melsom-prisen tildelt lyrikeren Arvid Torgeir Lie

Leonardos øre gratulerer Arvid Torgeir Lie med tildelinga av årets Melsompris for diktsamlinga Innfor den myndig og umyndige beretninga. (2007) Juryen sier i sin grunngiving for tildeling av prisen til Lie:

"I 40 år har årets Melsomprisvinnar halde på med sitt, utan å la seg forstyrre av det som til ei kvar tid har hausta størst applaus på ”trinnhetens scene”, som det heiter ein stad. Innfor den myndige og den umyndige beretninga er eit høgdepunkt i eit forfattarskap som utmerker seg med like høg litterær kvalitet som låg medieprofil. Samlinga er uvanleg stramt og konsekvent oppbygd – slik heile dette poetiske livsverket er det. Dei grunnleggande motsetnadene blir haldne fast i dikotomiar som blir gjentatt og variert i stadig nye samansetningar og omgivnader: standhaftig og ikkje standhaftig, berettande og ikkje berettande, det frodig-asketiske og det trinne, (sol)lyset og (scene)glansen, det myndige og det umyndige, det frie og det ufrie. Med røter i telemarksk talemål har vår poet sakte, men sikkert smidd eit heilt eigenarta kunstspråk – ikkje eit kunstig språk! – for nettopp det han vil uttrykke, eit språk som både er tungt og lett, hardt og mjukt; som rykker det konkrete og det abstrakte ut av sine vanemessige hierarki og gjer det nærverande og synleg på ein ny måte. Det er eit språk han er aleine om i norsk lyrikk; det liknar ingen andre. " - Les mer her: http://www.samlaget.no/artikkel.cfm?id=1025

SitatetAut viam inveniam aut faciam.